Barapani Chapter
Bengaluru Chapter
Bhopal Chapter
Coimbatore Chapter
Cuttack Chapter
Hyderabad Chapter
Karnal Chapter
Kolkata Chapter
Lucknow Chapter
Ludhiana Chapter
Pune Chapter
Varanasi Chapter

Karnal Regional Chapter

The following Fellows and Associates are in the region

Fellows

Dr. Shabd Swaroop Acharya
Dr. Virender Kumar Batish
Prof. Sudershan Kumar Bhatia
Dr. Madan Mohan Lal Chadha
Dr. Jitendra S. Chauhan
Dr. Manmohan Singh Chauhan
Dr. Jagdish Chander Dagar
Dr. Mam Chand Goel
Dr. Jai Gopal
Dr. (Ms) Sunita Grover
Dr. Suresh Kumar Gupta
Dr. Dilip Jain
Dr. Sushil Kumar Kamra
Dr. S.L. Kothari
Dr. Naresh Kumar
Dr. (Ms) Sushila Maan
Dr. Moti Lal Madan
Dr. Shanti Lal Mehta
Dr. Paramjit Singh Minhas
Dr. S.M. Khursheed Naqvi
Dr. Chandra Bhushan Pandey
Dr. Girdhari Ramdas Patil
Dr. Gaya Prasad
Dr. (Ms) Minakshi Prasad
Dr. Anil Kumar Puniya
Dr. Yudhishthir Singh Rajput
Dr. Jagir Singh Samra
Dr. Jeet Singh Sandhu
Dr. Vishwa Nath Sharda
Dr. Kapil Dev Sharma
Dr. Rajan Sharma
Dr. Pratyoosh Shukla
Dr. Ashish Kumar Singh
Dr. Dheer Singh
Dr. Dhyan Pal Singh
Dr. Gurbachan Singh
Dr. Gyanendra Pratap Singh
Dr. Kunwar Harendra Singh
Dr. Ram Ran Bijoy Singh
Dr. Randhir Singh
Dr. Ranjay Kumar Singh
Dr. Suresh Kumar Singla
Dr. Jagadis Chandra Tarafdar
Dr. Om Parkash Toky
Dr. Rakesh Tuli
Dr. Om Parkash Yadav

Associate

Dr. Pradip Vishnu Behare
Dr. Prem Lal Kashyap
Dr. S.L. Krishnamurthy
Dr. Dinesh Kumar
Dr. Suneel Kumar Onteru
Dr. Vijay Kumar Prajapati
Dr. Rakesh Ranjan
Dr. Naresh Lalaji Selokar
Dr. Surender Singh
Dr. Santosh Kumar Upadhyay

Details of associates are available under "Associates" tab