Barapani Chapter
Bengaluru Chapter
Bhopal Chapter
Coimbatore Chapter
Cuttack Chapter
Hyderabad Chapter
Karnal Chapter
Kolkata Chapter
Lucknow Chapter
Ludhiana Chapter
Pune Chapter
Varanasi Chapter

Pune Regional Chapter

The following Fellows and Associates are in the region

Fellows

Dr. Yoginder K Alagh
Dr. Shree Kumar Apte
Dr. Kaushik Banerjee
Dr. Chittranjan Bhatia
Dr. Madhav Dhananjaya Gadgil
Prof. Anil Kumar Gupta
Dr. (Ms) Vidya Shrikant Gupta
Dr. Kishore Kumar Krishnani
Dr. Subhash Sonyabapu Mehetre
Prof. Vinod Venilal Modi
Dr. Tukaram Annapa More
Dr. Devendra Tarachand Mourya
Dr. Prasun Kumar Mukherjee
Dr. Prakash Shamrao Naik
Dr. Yogendra Shankar Nerkar
Dr. Kishore Madhukar Paknikar
Dr. Himanshu Pathak
Dr. Ram Kirpal Pathak
Dr. Jagannath Vishnu Patil
Dr. Sharad Eknath Pawar
Dr. S.N. Puri
Dr. Kanthadai Raghu
Dr. Satish Kumar Raina
Dr. Rama
Dr. Prabhakar Kamalakar Ranjekar
Dr. Ravindra Nath Sharma
Dr. Major Singh
Dr. Surendra Singh
Dr. Satyendra Datt Tripathi
Dr. Supda Bhiku Varade

Associate

Dr. Biraj Bandhu Basak
Dr. Kiran Narayan Bhilegaonkar
Dr. Dnyaneshwar Madhukar Firake
Dr. Subrota Hati
Dr. Pawan Laxminarayan Kulwal
Dr. Neeraj Kumar

Details of associates are available under "Associates" tab