Bengaluru Regional Chapter

The following Fellows and Associates are in the region

Fellows

Prof. S. Ayyappan
Dr. D. Joseph Bagyaraj
Dr. Vinayagamurthy Balamurugan
Dr. Amarinder Singh Bawa
Dr. Raghavendra Bhatta
Dr. Kamarath Viduran Devaraj
Dr. (Ms) Shylaja Mallaiah Dharmesh
Dr. O.P. Dutta
Dr. K. Narayanagowda Ganeshaiah
Dr. A. Nanjundaiah Ganeshamurthy
Dr. Cholenahalli Laxmipathi Gowda
Dr. N.K. Shivakumar Gowda
Dr. Dattatraya Mahabaleshwar Hegde
Dr. (Ms) Shailaja Hittalmani
Dr. Sudisha Jogaiah
Dr. Richard Joseph
Dr. (Ms) P.D. Kamala Jayanthi
Dr. Iddya Karunasagar
Prof. (Dr.) Indrani Karunasagar
Dr. Basavaraj M Khadi
Dr. M. Udaya Kumar
Dr. (Ms) Kambham Madhavi Reddy
Dr. Madappa Mahadevappa
Dr. Mruthyunjaya
Dr. Manjunath Krishnappa Naik
Dr. Prem Nath
Prof. S.Ramachandrappa Niranjana
Dr. Harischandra Shripathy Prakash
Prof. (Ms) Jamuna Prakash
Dr. Vishweshwaraiah Prakash
Dr. Cadaba Srinivas Prasad
Dr. K.S.M.S Raghavarao
Dr. Ram Rajasekharan
Dr. E.V.S. Prakasa Rao
Dr. Mahendrakar Sreenivasa Rao
Dr. Navin Kumar Rastogi
Dr. G.A. Ravishankar
Dr. A.T. Sadashiva
Dr. Prakash Mrutyunjaya Salimath
Dr. Annadana Seetharam
Dr. Pinaki Prasad Sengupta
Dr. Kalkuli M. Shankar
Prof. Hunthrike Shekar Shetty
Prof. Kandaranahalli R. Shivanna
Dr. Nanjappa Shamanna Subba Rao
Dr. Pious Thomas
Dr. Satish M. Totey
Dr. Vazhiyil Venugopal
Dr. B. Chanabasayya Viraktamath

Associate

Dr.Arindam Dhali
Dr. A. Kumaresan
Dr. Sumanta Nandi
Dr. Eguru Sreenivasa Rao
Dr. (Ms) T.R. Rupa
Dr. Govindan Selvakumar
Dr. Sathish Bhadravati Shivachandra
Dr. Gnanavel Venkatesan

Details of associates are available under "Associates" tab