Section VII - Agricultural Engineering and Technology, Farm Machinery & Power, Soil and Water Engineering, Agricultural Process Engineering, Value addition and Post-Harvest Technology, Food Technology, Textile Technology and Computer Application in Agriculture 

(Total Number of Fellows: 61),

Alam, Anwar
Anandharamakrishnan, C.
Banerjee, Rintu
Bawa, Amarinder Singh
Bhattacharya, Ashim Kumar
Chandra, Pitam
Chatterjee, Chandranath
Chaubey, Indrajeet
Chauhan, Harendra Singh
Chowdary, Vemuri Muthayya
Goswami, Tridib Kumar
Gupta, Suresh Kumar
Jain, Dilip
Jaiswal, Chandra Shanker
Jayas, Digvir Singh
Jha, Madan Kumar
Jha, Shyam Narayan
Kalita, Prasanta Kumar
Kamra, Sushil Kumar
Kanwar, Rameshwar Singh
Khepar, Shankar Dass
Manikantan, M.R.
Panda, Sudhindra Nath
Patel, Neelam
Pathak, Bhim Sen
Patil, Ramabhau Tumadu
Prakash, Vishweshwaraiah
Prasher, Shiv
Raghavan, G.S. Vijaya
Raghavarao, K.S.M.S
Raghuwanshi, Narendra Singh
Raheman, Hifjur
Rajput, Thakur Bahadur Singh
Rama
Ramaswamy, Hosahalli
Rao, Kamineni Venkata Gopala Krishna
Rastogi, Navin Kumar
Ray, Ramesh C.
Sarangi, Arjamadutta
Sekhon, Kashmira Singh
Sewa Ram
Sharda, Vishwa Nath
Sharma, Arun Kumar
Singh, Bachchan
Singh, Gajendra
Singh, Krishna Kumar
Singh, Krishna Pratap
Singh, Narpinder
Singh, Rajendra
Singh, Rakesh Kumar
Singh, Sita Ram
Singh, Sudhir Pratap
Singh, Surendra
Singh, Vijay Pal
Srinivasa Gopal, Teralandur Krishnaswamy
Tewari, Virendra Kumar
Tiwari, Kamlesh Narayan
Tyagi, N.K.
Varade, Supda Bhiku
Vigneshwaran, N.
Visvanathan, Rangaraju