Barapani Chapter
Bengaluru Chapter
Bhopal Chapter
Coimbatore Chapter
Cuttack Chapter
Hyderabad Chapter
Karnal Chapter
Kolkata Chapter
Lucknow Chapter
Ludhiana Chapter
Pune Chapter
Varanasi Chapter

Coimbatore Regional Chapter

The following Fellows and Associates are in the region

Fellows

Dr. K.C. Alagarswami
Dr. C. Anandharamakrishnan
Dr. Vaidheeswara Arunachalam
Dr. Kajal Chakraborty
Dr. Vinay Kumar Dadhwal
Dr. Vasantharaj Baliah David
Dr. R. Dinesh
Dr. Kumara Panicker Gopakumar
Dr. Achamveetil Gopalakrishnan
Dr. (Ms) Geetha Gopalakrishnan
Dr. (Ms.) G.K. Hemaprabha
Dr. Savarimuthu Ignacimuthu
Prof. P.C. Kesavan
Dr. Suseela Mathew
Dr. Kora Mohan Naidu
Dr. Devareddy Narahari
Dr. Pavanasam Natarajan
Dr. Kuppannan Palanisami
Prof. Sudhindra Nath Panda
Dr. T.J. Pandian
Dr. Kuruppacharil V. Peter
Dr. A.G. Ponniah
Dr. Duraisamy Prasath
Dr. P. Pushpangadan
Dr. Bakshi Ram
Dr. Chinnachamy Ramasamy
Dr. C.N. Ravishankar
Dr. Parimal Roy
Dr. A. Sait Sahul Hameed
Dr. Joseph Selvin
Prof. I.S. Bright Singh
Dr. Murugasamy Sivasamy
Dr. S.R. Sree Rangasamy
Dr. Ranganathan Sridhar
Dr. T.K. Srinivasa Gopal
Dr. T. Subramoniam
Prof. M.S. Swaminathan
Dr. (Ms.) Subbaraya Uma
Dr. Perumal Vidhyasekaran
Dr. Rangaraju Visvanathan
Dr. Rasappa Viswanathan
Dr. Pallacken Abdul Wahid

Associate

Dr. Deepu Mathew
Dr. C.O. Mohan
Dr. V.K. Vikas

Details of associates are available under "Associates" tab